Als Projectleider heb ik de werkkostenregeling begeleid bij de gemeente Noordoostpolder. Samen met een projectgroep hebben wij alle stappen doorlopen om succesvol tot implementatie over te kunnen gaan. Naast de implementatie van de heb ik ook de administratieve processen gescreend en waar nodig beheersmaatregelen getroffen.