Vanaf 2016 is de Vpb-plicht voor overheidsondernemingen een feit. Is uw organisatie er al klaar voor?
Weet u al wat de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen voor uw organisatie betekent? Vanaf 1 januari 2016 wordt deze ingevoerd en vervalt de huidige vrijstelling voor overheidsondernemingen. Invoering van de vennootschapsbelasting binnen een organisatie vraagt echter om een tijdige en gedegen voorbereiding, omdat de nieuwe regels en bijbehorende administratieve lasten sterk afwijken van de huidige praktijk. Er is dus nu al werk aan de winkel!

Een in-house training, waarom juist nu?
Het is belangrijk nu kennis te nemen van de regels van de vennootschapsbelasting om te bezien welke financiële en administratieve gevolgen de wetswijziging voor uw organisatie heeft. Bovendien kunt u belasting besparen door uw organisatie tijdig optimaal in te richten voor de vennootschapsbelasting. Deze in-house training neemt u mee in de mogelijkheden, risico’s en kansen van de wet Modernisering Vpb-plicht voor overheidsondernemingen. De administratieve inrichting gaat een grote rol spelen! Naar verwachting kan in veel gevallen een financieel voordeel worden behaald door fiscale optimalisatie, wat in tijden van bezuinigingen uiteraard interessant is. Om klaar te zijn voor de (fiscale) toekomst zullen er de komende periode beleidsmatig veel keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van de toerekening van kosten, de inrichting van de administratie en de juridische structuur binnen de organisatie.

Inhoud van de in-house training
Uw medewerkers maken aan de hand van praktijkvoorbeelden uit uw organisatie op interactieve wijze kennis met de complexe materie van de vennootschapsbelasting. Door middel van cases uit de praktijk krijgen zij antwoord op en inzicht in verschillende vragen, zoals:

  • Welke activiteiten uit onze organisatie vallen onder de vennootschapsbelastingplicht?
  • Welke gevolgen heeft deze regeling op de begrotingsbudgetten?
  • Hoe pak ik de implementatie van de vennootschapsbelasting aan?
  • Wat zijn de financiële consequenties en is er voor onze organisatie een voordeel te behalen?
  • Hoe verhoudt de vennootschapsbelasting zich tot de btw en/of BCF?

U krijgt (indien van toepassing) onder andere inzicht in de gevolgen van de vennootschapsbelasting op uw eigen grondbedrijf. Tevens ontvangt iedere deelnemer een praktische checklist voor het kwalificeren van de Vpb-plichtige activiteiten van hun eigen organisatie. Deze checklist kan als handleiding gebruikt worden voor de invoering en uitvoering van de vennootschapsbelastingplicht in de praktijk!

Praktische informatie
Duur: 1 dagdeel
Investering: € 2.350,- excl. btw (voor maximaal 20 deelnemers)

Doelgroep
Deze in-house training is bedoeld voor alle medewerkers binnen uw organisatie die zich bezig houden met de financiële en fiscale kant van activiteiten, zoals uw beleidsadviseurs, administratieve medewerkers en (concern)controllers.

Aanvragen?
Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan om de mogelijkheden van een in-house training vennootschapsbelasting voor uw organisatie te bespreken.

vraag-aan