Deze maand nog de gevolgen van de vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen voor uw organisatie in kaart? Vraag nu een quick scan aan!

Vanaf 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen een feit! Heeft uw organisatie de gevolgen van de invoering al in beeld?
Vanaf 1 januari 2016 vervalt de huidige vrijstelling voor overheidsondernemingen en worden zij belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Invoering van deze nieuwe belastingplicht binnen een organisatie vraagt om een tijdige en gedegen voorbereiding, omdat de nieuwe regels en bijbehorende administratieve lasten sterk afwijken van de huidige praktijk. Een quick scan vennootschapsbelasting geeft op korte termijn een duidelijk beeld van de gevolgen van de vennootschapsbelasting voor uw organisatie en de fiscale optimalisatiemogelijkheden binnen uw organisatie.

Een quick scan Vennootschapsbelasting
Het is belangrijk nu kennis te nemen van de regels van de vennootschapsbelasting om te bezien welke financiële en administratieve gevolgen de wetswijziging voor uw organisatie heeft. Bovendien kunt u belasting besparen door uw organisatie tijdig optimaal in te richten voor de vennootschapsbelasting. Als u de gevolgen van de vennootschapsbelasting voor uw organisatie nog niet in kaart heeft gebracht is het aan te raden te starten met een quick scan Vennootschapsbelasting. Tijdens de quick scan wordt op basis van uw begroting of jaarrekening in beeld gebracht voor welke activiteiten binnen uw organisatie de vennootschapsbelastingplicht gaat gelden en worden de mogelijkheden voor fiscale optimalisatie onderzocht. De resultaten van de quick scan worden vastgelegd in een korte rapportage met concrete aanbevelingen en adviezen.

Investering
Quick scan Vennootschapsbelasting: € 2.950,- excl. btw.

Interesse?
Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan om de mogelijkheden van een quick scan Vennootschapsbelasting voor uw organisatie te bespreken.

vraag-aan